Persondatapolitik for Folkebevægelsen mod Ensomhed

Her kan du læse, hvordan Folkebevægelsen mod Ensomhed (i det følgende FmE) behandler dine personoplysninger, når du anvender vores hjemmeside, facebookside, deltager i et af vores arrangementer, kontakter os, er leverandør eller kontaktperson for din organisation.
FmE huses af Ældre Sagen, og har en administrativ samarbejdsaftale med Ældre Sagen om at benytte deres faciliteter.
Henvendelser direkte til en medlemsorganisation af Folkebevægelsen mod Ensomhed er ikke omfattet af denne persondatapolitik. Her henvises der til den konkrete organisations persondatapolitik.

1 Dataansvarlig
1.1 Dataansvarlig for behandling af dine oplysninger er:
Folkebevægelsen mod Ensomhed
Snorresgade 17 – 19,
2300 København S
Tlf. 33 96 86 86
Mail: folkebevaegelsen@modensomhed.dk

1.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s persondataforordning samt Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine personoplysninger, mistanke om manglende overholdelse skal rettes til FmE, der er dataansvarlig. Send gerne en mail til: folkebevaegelsen@modensomhed.dk

2 Personoplysninger, der bliver behandlet
2.1 Deltagere i arrangementer
Hvis du tilmelder dig et Spis-Sammen-arrangement, behandler vi dine kontaktoplysninger navn, telefonnummer og mail-adresse, så værten for arrangementet kan kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt. Dine oplysninger bliver derfor videregivet til værten for det arrangement, du har tilmeldt dig.

FmE behandler dine personoplysninger til at trække statistikker, der kan dokumentere arrangementerne og til at kontakte dig for at følge op på, hvordan du synes om arrangementet, så vi kan forbedre vores koncept.

FmE sletter dine oplysninger senest kalenderåret efter din deltagelse.

2.2 Hvis du opretter et Spis-Sammen-arrangement
Hvis du opretter et Spis-Sammen-arrangement behandler vi dit navn, mail og telefonnummer samt adressen på det sted, hvor dit arrangement skal foregå. Dit navn og telefonnummer bliver offentliggjort på vores hjemmeside, så eventuelle deltagere kan kontakte dig. Din mail-adresse bruger vi til at sende dig kvitteringsmail og deltagertilmeldinger samt, hvis du har givet samtykke, til at kontakte dig med henblik på at inspirere og indsamle viden om arrangementerne.

Når arrangementet er afholdt, bliver det ikke længere vist på hjemmesiden. FmE sletter dine oplysninger senest løbende kalenderår efter afholdelsen af arrangementet.

2.3 Deltager i konference
Hvis du deltager i en konference arrangeret af FmE behandler vi dit navn, titel, mail og telefonnummer samt oplysning om din geografiske region og hvilket område du repræsenterer samt betalingsoplysninger. Formålet er at kunne kontakte dig og kunne sammensætte relevante deltagergrupper under konferencen og trække statistik over, hvor bredt vi når ud. Du kan også blive bedt om at svare på nogle spørgsmål, der har relevans for konferencens emner og hvor vi bruger dit svar til at udarbejde en statistik over besvarelser.

Hvis du har givet samtykke til det, vil du efterfølgende blive kontakt og bedt om at evaluere konferencen og modtage mails med indhold om ensomhedsproblematikken.

Vi sletter dine oplysninger senest kalenderåret efter konferencens afholdelse.
Betalingsoplysninger opbevares op til 5 år jf. bogføringsloven.

2.4 Hvis du kontakter os
Hvis du sender os en mail eller et brev, behandler vi dine oplysninger på baggrund af en interesseafvejning af, at du ønsker, at vi behandler dine oplysninger, og at du har givet os samtykke til at behandle dine oplysninger, hvis du har fremsendt følsomme personoplysninger. Vi sletter mailkorrespondancen og dine oplysninger senest kalenderåret efter den sidste kontakt i en sag.

2.5 Facebook
Vi behandler ikke personoplysninger, som brugere selv lægger op på sociale medier, som fx kommentarer og opslag på FmE’s profil på Facebook. FmE tager ikke ansvar for oplysninger og indlæg, som andre publicerer, og fraråder vores brugere at lægge personlige og fortrolige oplysninger ud i debatten på sociale medier.

2.6 Billeder
Vi behandler billeder af dig, hvis vi enten har indgået en aftale med dig eller mener at have en legitim interesse i at anvende et billede. Hvis du gør indsigelse mod brugen af et billede, vil vi fjerne og slette billedet. Vi sletter billeder senest efter 5 år, at billedet er registreret medmindre der er indgået aftale om andet.

2.7 Leverandører
Vi behandler dine kontaktoplysninger og vores aftaler, som led i de kontrakter vi har indgået eller er i færd med at indgå. Oplysningerne slettes, når aftalerne er forældede eller hvis vi modtager besked om, at kontaktoplysningerne er forældede. Faktureringsbilag har vi en retlig forpligtelse til at opbevare op til 5 år efter året for udløbet af betalingen jf. bogføringsloven.

3 Cookies
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden og til at indsamle webstatistik. Her finder du vores cookiepolitik [Link til cookiepolitik]

4 Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

5 Dine rettigheder
Du har en række rettigheder; hvad angår behandlingen af dine egne personoplysninger, der kan afhænge af de aktuelle omstændigheder. Kontakt os for at benytte dig af rettighederne.

5.1 Indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

5.2 Berigtigelse og sletning og begrænset behandling. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Under særlige omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

5.3 Indsigelsesret. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på, at vi mener at have en legitim interesse i behandlingen (fx billeder).

5.4 Tilbagekaldelse af samtykke. Du kan til enhver tid til at trække et samtykke tilbage, så vil vi ikke behandle de berørte personoplysninger fremover. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

6 Sikkerhed
FmE har indgået en administrativ samarbejdsaftale med Ældre Sagen, der står for sikkerheden af de løsninger vi benytter. Behandlingen af personoplysninger er underlagt Ældre Sagens Informationssikkerhedspolitik og krav til databehandlere samt Ældre Sagens interne regler for behandling af personoplysninger.

7 Klage til tilsynsmyndighed
Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 32 00, Mail: dt@datatilsynet.dk

8 Opdatering af denne politik
Vores persondatapolitik gennemgås jævnligt, så den stemmer overens med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken er senest opdateret oktober 2019.