Danmarks første nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed

I juni 2023 blev Danmarks første nationale strategi mod ensomhed samt en handlingsplan offentliggjort. Strategi og handlingsplan er udarbejdet af det daværende Nationale Partnerskab mod Ensomhed (NPE) bestående af 115 aktører fra alle sektorer.

Strategien sætter retningen for arbejdet mod ensomhed de kommende år og har et mål om, at forekomsten af ensomhed halveres inden 2040. Den tilhørende handlingsplan består af 75 konkrete handlingsinitiativer som skal sørge for, at vi i fællesskab når målet, og disse initiativer er fordelt på fem livsarenaer (Hjem og bolig – Dagtilbud, Skole og Uddannelse – Fritid og Fællesskaber – Arbejdsliv og Beskæftigelse – Sundhed og Pleje). Hertil er der en række tværgående initiativer.

Dowload strategi og handlingsplan nedenfor.

Strategi:

Handlingsplan: